.Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany soukromí 

Shromažďujeme, využíváme, udržujeme a zveřejňujeme informace shromážděné od uživatelů těchto webových stránek https://recepty.damy.cz a dodržujeme při tom zásady ochrany soukromí, které se vztahují pro všechny produkty a služby, které nabízíme.

Osobní identifikační údaje

Uživatelé mohou navštívit naše stránky anonymně.  Shromažďujeme osobní identifikační údaje od uživatelů mnoha různými způsoby v souvislosti s činností, služeb, funkcí, nebo zdrojů, jen v případě, že byly na stránky uživatelem vloženy.  Uživatelé mohou odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů, ale může jim to zabránit v zapojení do některých činností souvisejících s činností stránek.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o uživatelích, kdykoli příjde jejich interakce s našich stránek. Neosobní identifikační informace mohou zahrnovat název prohlížeče, typ počítače a technických informací o uživatelích prostřednictvím připojení na naše stránky, jako je například operační systém a poskytovatelů internetových služeb využívaných a další podobné informace.

Cookies webového prohlížeče

Naše stránky mohou zvýšit uživatelský komfort používání „cookies“. Webový prohlížeč umístí cookies na svém pevném disku, pro účely vedení záznamů a někdy sleduje tyto informace. Uživatel se může rozhodnout, zda  jejich webový prohlížeč cookies odmítne, nebo vás upozorní, když cookies budou zaslány. Pokud to uživatel odmítne, mohou pracovat některé funkce stránek špatně.

Ochrana vašich údajů

Používáme bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejnění nebo zničení vašich osobních údajů, uživatelské jméno, heslo, informace o transakci a dalších dat uložených na našich stránkách.

Sdílení vašich osobních údajů

Účelem těchto stránek není prodávat, obchodovat, nebo pronajmout uživatelské osobní údaje třetím osobám. Můžeme sdílet  souhrnné demografické informace, pokud nejsou  spojeny s žádnými osobními identifikačními informacemi o návštěvnících a uživatelích s našimi důvěryhodnými obchodními partnery a inzerenty pro výše uvedené účely.

Změny těchto zásad ochrany soukromí

Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou být aktualizovány kdykoliv, bude-li to potřeba. Pokud se tak stane, budeme editovat současně i datum ve spodní části této stránky. Doporučujeme uživatelům kontrolovat tuto stránku, aby byli průběžně  informováni o tom, jak pomáháme chránit vašed osobní údaje, které shromažďujeme. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností, přezkoumat tyto zásady ochrany soukromí pravidelně a vnímat případné změny.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním těchto stránek, dáváte najevo svůj souhlas s těmito pravidly. Pokud nesouhlasíte s těmito pravidly, prosím, nepoužívejte naše stránky. Vaše další používání stránek po zveřejnění změn podmínek bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.