.Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky pro provozovatele a uživatele webu recepty.damy.cz, který poskytuje INZERCI vašich soukromých receptů ZDARMA.

Majitelem obsahu webu jsou jednotliví autoři příspěvků, kteří správci webu udělili právo tyto příspěvky zveřejnit.
Pokud uživatel poskytne v diskuzních fórech nějaké údaje, kterých může být nějakým způsobem zneužito třetí osobou, nenese správce webu za to žádnou odpovědnost. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom veškerých rizik z toho plynoucích.

Práva a povinnosti uživatele
Uživatel webu je každá osoba, která web používá.
Uživatel bere na vědomí, že služby webu mohou zahrnovat i propojení na jiné webové stránky, které nejsou správcem tohoto webu kontrolovány a tento proto není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, což neznamená, že by Správce schvaloval jejich obsah.

Registrovaný uživatel pro využívání služeb provedl registraci.

Registrace uživatelů je zcela ZDARMA na neomezenou dobu.
Údaje získané od uživatelů budou použity jen pro potřebu tohoto webu, a nebudou-li veřejně přístupné, pak je  uživatele neposkytne třetím osobám.
Uživatel registrace souhlasí s uveřejněním svého uživatelského jména v jeho příspěvcích.
Registrovaný uživatel tímto vyslovuje správci webu souhlas se zasíláním jakýchkoliv e-mailových zpráv do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb webu a tyto aktivity nebudou považovány za nevyžádané emaily.

Přidání příspěvků – registrovaný uživatel může zcela zdarma vložit:
– libovolný počet tématických článků, musejí však vyhovovat znění autorského zákona č. 121/2000 Sb. vč. všech dodatků.
– libovolný počet rodinných receptů
Vložením příspěvků a receptů souhlasí uživatel s jeho uveřejněním vč. fotografií, případně poskytnutých uživatelských dat.
Uživatel nese plnou odpovědnost za formální i obsahovou stránku všech svých příspěvků umístěných na webu.
V případě, že po vložení příspěvku uživatel zjistí, že nějaký příspěvek způsobem porušuje nebo omezuje práva třetích osob, je povinen na to provozovatele webu upozornit, příspěvek odstranit, nebo spolupracovat na jeho odstraněni.
Autor příspěvku může bez jakéhokoli udání důvodu požádat správce o jeho odstranění.

Přidaná fotografie musí mít tyto parametry:
– Fotografie musí přímo nebo nepřímo souviset s tématem příspěvku
– Fotografie musí mít min. rozměry 500 x 500 px

Je zakázáno vkládat:
– Vkládat bez svolení provozovatele ryze komerční články.
– Články, které byly zkopírovány z jiných webů, a vkládající k nim nemá autorská práva
– Fotografie bez souhlasu autora, protože se tím uživatel, který je vložil, vystavuje možnému trestnímu řízení za porušení autorských práv.
– Cokoli co porušuje zákony ČR.
– Příspěvek a obrázky nesmí obsahovat vulgární či rasistické výrazy, reklamu nebo pornografii.

Práva a povinnosti provozovatele webu
Provozovatel webu Damy.cz je oprávněným správcem, který poskytuje nebo umožňuje uživatelům číst, prohlížet či vkládat na web textové, obrazové a zvukové informace.
Provozovatel webu je oprávněn nakládat s veškerým obsahem stránek dle vlastního uvážení a dále jej šířit, bez písemného upozornění uživatele.
Provozovatel webu neodpovídá za obsah příspěvků ani za obsah jejich obrazové dokumentace.
Rovněž správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb webu.
Provozovatel webu neručí za porušování autorských práv u příspěvků a inzerce vložených uživateli.
Správce je oprávněn zveřejnit kontaktní údaje uživatele, pokud to bude nevyhnutelné s ohledem na porušení zákona a možným trestním stíháním daného uživatele.
Provozovatel je oprávněn tato provozní pravidla kdykoli měnit tak, že budou zapracovány do již zveřejněného textu.
Tyto podmínky včetně jejich změn jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na stránkách webu.